Adabranium Mod 1.16.3, 1.15.2. Xin chào tất cả các bạn! Hôm nay mình sẽ giới thiệu đến với các bạn một mod cho Minecraft phiên bản 1.16.3 có tên là Adabranium.

Adabranium mod for Minecraft logo

Adabranium thêm vào Minecraft 2 loại khoáng sản mới đó là Vibranium Ore và Adamantine Ore.

Bạn có thể tìm thấy Vibranium Ore ở tầng (layer) 25 trở xuống. Khi khai thác nó, bạn sẽ được Vibranium. 4 Vibranium kết hợp với 1 Obsidian sẽ cho bạn 1 Vibranium Ingot.

Đối với Adamantine Ore, bạn có thể tìm thấy nó ở tầng 16 trở xuống. Khi khai thác nó, bạn sẽ được Adamantine. Bạn sẽ cần 1 Vibranium Ingot và 4 Adamantine để chế tạo 1 Adamantium Ingots.

Adabranium mod for Minecraft (2) Adabranium mod for Minecraft (3) Adabranium mod for Minecraft (4) Adabranium mod for Minecraft (5) Adabranium mod for Minecraft (6)

Từ Vibranium Ingot và Adamantium Ingot, bạn có thể chế tạo quần áo và dụng cụ! Những bộ quần áo và dụng cụ này đều mạnh hơn và bền hơn Diamond rất nhiều. Đặc biệt là Adamantium.

Bạn cũng có thể chế tạo Vibranium Dust từ Vibranium sử dụng để tạo thành Toughness Potion (cho bạn Resistance I) khi uống.

Ngoài ra, mod còn có một thanh kiếm tên là Oneshotium. Oneshotium Sword có lượng sát thương là 1,000,000. Nó có thể 1 chém tất cả mọi thứ! Tất nhiên, thanh kiếm này không thể chế tạo được.

Chúc các bạn chơi game vui vẻ!

Adabranium mod for Minecraft (7) Adabranium mod for Minecraft (8) Adabranium mod for Minecraft (9) Adabranium mod for Minecraft (10) Adabranium mod for Minecraft (11) Adabranium mod for Minecraft (12) Adabranium mod for Minecraft (13) Adabranium mod for Minecraft (14) Adabranium mod for Minecraft (15) Adabranium mod for Minecraft (16) Adabranium mod for Minecraft (17) Adabranium mod for Minecraft (18) Adabranium mod for Minecraft (19)

Mod yêu cầu:

 • Fabric Modloader
 • Fabric API

Hướng dẫn cài đặt Fabric sử dụng Vanilla Launcher:

 1. Tải vài cài đặt Minecraft Launcher Vanilla
 2. Tải vài cài đặt Fabric Installer cho Vanilla Launcher ( https://fabricmc.net/use/ )
 3. Chạy file jar được tải về, chọn phiên bản bạn muốn cài đặt và ấn “Install”
 4. Chạy Minecraft, chọn profile được cài đặt Fabric và ấn Play.
 5. Ấn Start trên desktop.
 6. Mở Run.
 7. Đánh %appdata% vào Run và ấn enter.
 8. Vào Roaming/.minecraft/mods
 9. Đặt files jar vào mods folder và chạy Minecraft.

Tải về Adabranium Mod 1.16.3, 1.15.2

Download >  Faric: Tải về phiên bản 1.15.2

Download >  Faric: Tải về phiên bản 1.16snapshot

Download >  Faric: Tải về phiên bản 1.16.3

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]