AlwaysEat Mod 1.16.2, 1.14.4 là một mod nhỏ với tính năng đơn giản cho Minecraft. Tính năng của AlwaysEat đó là cho phép bạn có thể ăn đồ ăn bất cứ lúc nào kể cả khi bạn đã no.

AlwaysEat mod for Minecraft logo

Bình thường, Minecraft không cho người chơi ăn đồ ăn nếu như thanh Hunger của họ đã đầy. Trừ một vài trường hợp đặc biệt như Golden Apple. Với AlwaysEat, bạn có thể ăn tất cả các loại đồ ăn kể cả khi thanh Hunger của bạn đã đầy.

“Vậy tính năng này của mod sẽ có tác dụng gì đến với người chơi, ăn khi thanh Hunger đã đầy thi có ích gì chứ?” Nếu như bạn thắc mắc điều này thì hãy để mình giải thích. Ngoài thanh Hunger thì Minecraft còn có một thanh trạng thái ẩn liên quan đến thức ăn đó là thanh Saturation. Mỗi loại đồ ăn bạn ăn sẽ có giá trị Hunger và Saturation khác nhau. Khi Saturation của bạn hết thì thanh Hunger của bạn mới bắt đầu tụt. Saturation cũng là thứ làm cho bạn hồi máu. Chính vì điều này mà tính năng của mod trở nên khá hữu dụng. Việc ăn khi thanh Hunger đã đầy vẫn sẽ làm tăng thanh Saturation và sẽ làm khả năng hồi phục của bạn trở nên vượt trội!

Chúc các bạn chơi game vui vẻ!

AlwaysEat mod for Minecraft (2) AlwaysEat mod for Minecraft (3) AlwaysEat mod for Minecraft (4) AlwaysEat mod for Minecraft (5) AlwaysEat mod for Minecraft (6) AlwaysEat mod for Minecraft (7) AlwaysEat mod for Minecraft (8) AlwaysEat mod for Minecraft (9) AlwaysEat mod for Minecraft (10) AlwaysEat mod for Minecraft (11) AlwaysEat mod for Minecraft (1)

Requirement:

  • Forge Mod Loader.

How to Install AlwaysEat Mod 1.16.2, 1.14.4 for Minecraft

  1. Download Forge Installer, AlwaysEat-1.16.2.jar file
  2. Right click Forge Installer, Run as Administrator and press OK to install Forge. (You can skip this step if you’ve installed Minecraft Forge)
  3. Open Start on desktop > Open Run (Or you can use the Windows + R keyboard shortcut)
  4. Type %appdata% into Run and press enter.
  5. Go to folder /.minecraft/mods
  6. Put jar file of the Mod into mods folder and then run Minecraft. Done!

Download links for AlwaysEat Mod 1.16.2, 1.14.4

Download >  for Minecraft 1.16.2

Download >  for Minecraft 1.14.4

Download >  for Minecraft 1.13.2

Download >  for Minecraft 1.12.2

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]