Common Capabilities Mod 1.11.2, 1.10.2 cho Minecraft cung cấp khả năng tương tác giữa các mod với Integrated Dynamics Mod.

Common Capabilities Mod for Minecraft Logo

Vận dụng khả năng tương tác giữa các mod ở phiên bản Minecraft Forge mới, Common Capabilities Mod không thêm vào content mới nào mà chỉ giúp các mod kết hợp với nhau tốt hơn. Cụ thể, các mod sau sẽ được tăng cường tính tương tác với các mod khác và đặc biệt là với Integrated Dynamics Mod:

 • Vanilla Minecraft
 • Ender IO
 • Forestry
 • IC2
 • Tinker’s Construct
 • EvilCraft
 • Vanilla Minecraft
 • Forestry
 • IC2
 • Vanilla Minecraft
 • Charset
 • Ender IO
 • Forestry
 • IC2

Còn một công dụng nhỏ nữa của mod đó là khả năng tắt tương tác của các mod kể trên. Mod yêu cầu bắt buộc phải có Cyclops Core để có thể chạy và hoạt động ổn định.

Yêu cầu: Minecraft Forge, Cyclops Core Mod.

Hướng dẫn cài đặt Common Capabilities Mod 1.11.2, 1.10.2 trong Minecraft

 1. Tải Forge Installer, Cyclops Core Mod, Common Capabilities-Mod.
 2. Chuột phải Forge Installer, Run as Administrator và ấn OK để install Forge.
 3. Ấn Start trên desktop.
 4. Mở Run.
 5. Đánh %appdata% vào Run và ấn enter.
 6. Vào Roaming/.minecraft/mods
 7. Đặt file jar của Cyclops Core Mod, Common Capabilities vào folder mods và rồi chạy Minecraft.

Tải về Common Capabilities Mod 1.11.2, 1.10.2

DownloadTải về phiên bản 1.10.2

DownloadTải về phiên bản 1.11.2

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]