CraftGuide mod là một mod hỗ trợ người mới chơi Minecraft. Cũng là một trong những nguồn cảm hứng chính cho những mod từ điển công thức chế tạo Minecraft nổi tiếng hiện nay như Just Enough Items hay Not Enough Items.

CraftGuide Mod logo

Nếu bạn là một người mới chơi Minecraft hoặc đang có ý định cài đặt những mod lớn thì đây là một mod mà bạn cần phải cài đặt ngay từ ban đầu trước khi chơi. CraftGuide vô cùng hữu dụng, mod này có nhiệm vụ cung cấp cho bạn biết tất cả những thông tin về các crafting recipe có trong Minecraft, bao gồm các crafting recipe của các mod khác được cài đặt song song cùng CraftGuide. Với giao diện dễ sử dụng và rõ ràng, một khi bạn đã quen được cách sử dụng, mọi việc liên quan đến chế tạo và tìm kiếm nguyên liệu sẽ trở nên đơn giản hơn rất nhiều.

CraftGuide Mod 01

CraftGuide Mod 02

Cho phép bạn tùy chỉnh danh sách công thức, lựa chọn giữa 3 loại chế tạo chính: Brewing, Crafting và Smelting. Bạn có thể đặt một món đồ bất kỳ vào Filter và lựa chọn Input (Giới hạn lại những công thức sử dụng items đó), Output (Giới hạn lại những công thức chế tạo ra items đó) và Machine (Giới hạn lại những công thử sử dụng loại máy đó). Với khả năng tích hợp tốt và hoạt động ổn định, mod này sẽ giúp đỡ bạn rất nhiều trong quá trình chơi Minecraft. Chỉ sử dụng cho phiên bản 1.6.4/1.7.10 và yêu cầu Forge Mod Loader.

CraftGuide Mod 03

Công thức chế tạo CraftGuide Book:

CraftGuide Mod 04

How to Install CraftGuide Mod with Forge:

  1. Download Forge Installer, CraftGuide Mod.
  2. Right click, Run as Administrator and press OK to install Forge.
  3. Open Start on desktop then open Run.
  4. Type %appdata% into Run and press enter.
  5. Go to Roaming/.minecraft/mods
  6. Put CraftGuide.jar files into mods folder and then run Minecraft.

Download links cho CraftGuide Mod

Download > Tải về phiên bản 1.7.10

Download > Tải về phiên bản 1.9.4 (Chưa cập nhật)

Download > Tải về phiên bản 1.10.2 (Chưa cập nhật)

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]