Diggus Maximus Mod 1.16.2, 1.15.2. Xin chào tất cả các bạn! Hôm nay mình sẽ giới thiệu đến với các bạn một mod cho Minecraft phiên bản 1.16.2 có tên là Diggus Maximus.

Diggus Maximus mod for Minecraft logo

Diggus Maximus là một mod được truyền cảm hứng bới mod rất nổi tiếng của Minecraft – VeinMiner. Tương tự như VeinMiner, Diggus Maximus cho phép người chơi phá một lúc rất nhiều các block. Điều này sẽ làm giảm đáng kể lượng thời gian mà bạn cần để đi Mine hay làm các việc khác.

Để sử dụng tính năng của mod, bạn chỉ cần giữ phím ~ khi phá một block là được. Khi bạn giữ phím ~ rồi phá một block, tất cả các block giống như block bạn phá mà được kết nối với nó sẽ cũng được phá cùng một lúc.

Diggus Maximus mod for Minecraft (2) Diggus Maximus mod for Minecraft (3) Diggus Maximus mod for Minecraft (4) Diggus Maximus mod for Minecraft (5)

Diggus Maximus cho phép bạn tùy chỉnh khá nhiều thứ ở trong file config của nó như:

 • Tự động nhặt các block được đào.
 • Số block mà bạn có thể phá cùng một lúc.
 • Cho phép bạn sử dụng tay không để phá nhiều block cùng một lúc.
 • Độ bền của dụng cụ.
 • Làm cho bạn trở nên mệt sau khi phá.
 • Blacklist/Whitelist.

Diggus Maximus rất hợp để sử dụng cùng với mod khác hoặc trong modpack mà bạn mong muốn. Chúc các bạn chơi game vui vẻ!

Diggus Maximus mod for Minecraft (7) Diggus Maximus mod for Minecraft (8) Diggus Maximus mod for Minecraft (9) Diggus Maximus mod for Minecraft (10) Diggus Maximus mod for Minecraft (11) Diggus Maximus mod for Minecraft (12) Diggus Maximus mod for Minecraft (1)

Mod yêu cầu:

 • Fabric Modloader
 • Fabric API

Hướng dẫn cài đặt Fabric sử dụng Vanilla Launcher:

 1. Tải vài cài đặt Minecraft Launcher Vanilla
 2. Tải vài cài đặt Fabric Installer cho Vanilla Launcher ( https://fabricmc.net/use/ )
 3. Chạy file jar được tải về, chọn phiên bản bạn muốn cài đặt và ấn “Install”
 4. Chạy Minecraft, chọn profile được cài đặt Fabric và ấn Play.
 5. Ấn Start trên desktop.
 6. Mở Run.
 7. Đánh %appdata% vào Run và ấn enter.
 8. Vào Roaming/.minecraft/mods
 9. Đặt files jar vào mods folder và chạy Minecraft.

Tải về Diggus Maximus Mod 1.16.2, 1.15.2

Download >  Faric: Tải về phiên bản 1.16.2

Download >  Faric: Tải về phiên bản 1.15.2

Download >  Faric: Tải về phiên bản 1.14.4

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]