Ecotones Mod 1.16.1. Khám phá (exploration) là một phần tất yếu khi bạn chơi Minecraft. Khi bắt đầu chơi, bạn sẽ thấy mỗi vùng đất bạn đến đều có sự khác nhau rõ rệt. Từ màu sắc, khung cảnh cho đến sinh vật, mọi thứ đều khác biệt. Nó tạo ra sự đa dạng cực kỳ đặc biệt chỉ có ở trong Minecraft.

Ecotones mod for Minecraft logo

Yếu tố khám phá là một phần rất quan trọng làm nên Minecraft. Biết được điều này nên Mojang đã và đang liên tục thêm và thay đổi thế giới Minecraft, làm nó trở nên mới mẻ hơn nữa.

Ecotones là một mod tập trung đến yếu tố này của Minecraft. Mục tiêu chính của Ecotones là làm gia tăng sự đa dạng cho thế giới Minecraft qua cách thêm vào nó nhiều các biome mới.

Danh sách các biome của mod:

Biome nóng:

 • Desert
 • Scrubland
 • Steppe
 • Tropical Grassland
 • Lush Savannah
 • Dry Forest
 • Lush Forest
 • Tropical Rainforest

Biome ấm:

 • Cool Desert
 • Cool Scrubland
 • Prairie
 • Boreal Forest
 • Spruce Forest
 • Temperate Forest
 • Temperate Rainforest

Biome đầm lầy:

 • Bog
 • Mire
 • Marsh
 • Wetland

Biome đặc biệt:

 • Volcanic Biome
 • Supervolcanic Biome
 • Hot Springs Biome
 • Blessed Springs Biome
 • The Pits
 • Oasis Biome
 • Hazel Grove
 • Green Spires
 • Pine Peaks
 • Uluru
 • Flower Prairie
 • Woodland Thicket
 • Poplar Forest
 • Clover Field
 • Wasteland

Để có thể tìm đến những biome này một cách dễ dàng, bạn có thể sử dụng câu lệnh /locatebiome có sẵn ở trong Minecraft.

Lưu ý, bạn cần chuyển World Type của bạn sang Ecotones trước khi tạo một thế giới mới để có thể trải nghiệm được mod.

Chúc các bạn chơi game vui vẻ!

Ecotones mod for Minecraft (3) Ecotones mod for Minecraft (4) Ecotones mod for Minecraft (5) Ecotones mod for Minecraft (6) Ecotones mod for Minecraft (7) Ecotones mod for Minecraft (8) Ecotones mod for Minecraft (9) Ecotones mod for Minecraft (10) Ecotones mod for Minecraft (11) Ecotones mod for Minecraft (12) Ecotones mod for Minecraft (13) Ecotones mod for Minecraft (14) Ecotones mod for Minecraft (15) Ecotones mod for Minecraft (16) Ecotones mod for Minecraft (17) Ecotones mod for Minecraft (18) Ecotones mod for Minecraft (19)

Mod yêu cầu:

 • Fabric Modloader
 • Fabric API

Hướng dẫn cài đặt Fabric sử dụng Vanilla Launcher:

 1. Tải vài cài đặt Minecraft Launcher Vanilla
 2. Tải vài cài đặt Fabric Installer cho Vanilla Launcher ( https://fabricmc.net/use/ )
 3. Chạy file jar được tải về, chọn phiên bản bạn muốn cài đặt và ấn “Install”
 4. Chạy Minecraft, chọn profile được cài đặt Fabric và ấn Play.
 5. Ấn Start trên desktop.
 6. Mở Run.
 7. Đánh %appdata% vào Run và ấn enter.
 8. Vào Roaming/.minecraft/mods
 9. Đặt files jar vào mods folder và chạy Minecraft.

Tải về Ecotones Mod 1.16.1

Download >  Faric: Tải về phiên bản 1.16.1

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]