Edible Nether Wart Mod 1.16.1, 1.15.2 là một mod có tính năng rất đơn giản. Nó sẽ làm đúng như cái tên của nó gợi ý đó chính là làm cho Nether Wart trở thành một vật phẩm có thể ăn được.

Edible Nether Wart mod for Minecraft logo

Bình thường, Nether Wart chỉ có thể được sử dụng để nấu (brew) Potion hoặc chế tạo thành một số block. Thế nhưng, với Edible Nether Wart, các bạn có thể nướng Nether Wart lên ở trong Furnace, Smoker hoặc Campfire và nó sẽ biến thành Roasted Nether Wart. Roasted Nether Wart khi ăn sẽ cho bạn 2 điểm Hunger.

Từ Roasted Nether Wart, các bạn có thể chế tạo một loại đồ ăn tốt hơn đó là Nether Wart Stew. Nether Wart Stew có thể được chế tạo bởi việc kết hợp Roasted Nether Wart, Blaze Powder và Bowl. Nether Wart Stew khi ăn sẽ hồi cho bạn 6 điểm Hunger.

Edible Nether Wart mod for Minecraft (2) Edible Nether Wart mod for Minecraft (3) Edible Nether Wart mod for Minecraft (4) Edible Nether Wart mod for Minecraft (5)   Ngoài ra, Edible Nether Wart cũng thêm vào Minecraft một vật phẩm mới đó là Wither Bones. Wither Bones rơi ra từ Wither Skeleton và nó có thể được chế tạo thành Wither Bone Block hoặc Wither Bone Meal. Wither Bone Meal có thể được sử dụng để gia tăng tốc độ phát triển của Nether Wart.

Chúc các bạn chơi game vui vẻ!

Edible Nether Wart mod for Minecraft (6)Edible Nether Wart mod for Minecraft (7)Edible Nether Wart mod for Minecraft (8)Edible Nether Wart mod for Minecraft (9) Edible Nether Wart mod for Minecraft (10) Edible Nether Wart mod for Minecraft (11) Edible Nether Wart mod for Minecraft (1)

Mod yêu cầu:

  • Forge Mod Loader.

Hướng dẫn cài đặt Edible Nether Wart Mod 1.16.1, 1.15.2 cho Minecraft

  1. Tải Forge Installer, Edible-Nether-Wart-1.16.1.jar file.
  2. Chuột phải Forge Installer, Run as Administrator và ấn OK để install Forge.
  3. Ấn Start trên desktop.
  4. Mở Run.
  5. Đánh %appdata% vào Run và ấn enter.
  6. Vào Roaming/.minecraft/mods
  7. Đặt file jar của Mod vào folder mods và rồi chạy Minecraft.

Tải về Edible Nether Wart Mod 1.16.1, 1.15.2

Download > Tải về phiên bản 1.16.1

Download > Tải về phiên bản 1.15.2

Download > Tải về phiên bản 1.14.4

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]