Fabric Furnaces Mod 1.16.1, 1.15.2 là một mod được dựa theo một mod rất nổi tiếng mà hẳn bạn cũng đã biết có tên là Iron Chests. Nhưng khác với Iron Chests là thêm vào Minecraft những loại rương mới, Fabric Furnaces thêm vào Minecraft nhiều những loại Furnace mới. Những loại Furnace này sẽ được chế tạo từ những nguyên liệu vanilla. Chúng được tăng dần lên theo độ hiếm và Furnace càng khó chế tạo thì có tốc độ và khả năng càng cao!

Fabric Furnace mod for Minecraft logo

Fabric Furnaces thêm vào Minecraft 9 loại Furnace mới:

 • Fabric Furnace: Furnace đầu tiên của mod, công thức chế tạo đơn giản và rất rẻ!
 • Iron Furnace: Chế tạo từ Fabric Furnace và 8 Iron Ingot.
 • Gold Furnace: Chế tạo từ Iron Furnace và 8 Gold Ingot.
 • Diamond Furnace: Chế tạo từ Gold Furnace và 8 Diamond.
 • Obsidian Furnace: Chế tạo từ Diamond Furnace và 8 Obsidian.
 • Nether Furnace: Chế tạo từ Obsidian Furnace, 2 Soul Sand, 2 Blaze Rod, 2 Nether Bricks, 1 Magma Block và 1 Magma Cream.
 • Emerald Furnace: Chế tạo từ Nether Furnace và 8 Emerald.
 • End Furnace: Chế tạo từ Emerald Furnace, 2 End Stone Bricks, 2 Ender Pearl, 2 End Rod, 1 Eye of Ender và 1 Shulker Shell.
 • Ethereal Furnace: Chế tạo từ End Furnace, 2 Block of Diamond, 2 Sea Lantern, 2 Glowstone, 1 Nether Star và 1 Dragon Head.

Ngoài ra, mỗi Furnace của mod đều có phiên bản “Crystal” của nó. Bạn có thể chế tạo chúng bằng việc bao quanh Furnace của mod với Glass. Chúc các bạn chơi game vui vẻ!

Fabric Furnace mod for Minecraft (2) Fabric Furnace mod for Minecraft (3) Fabric Furnace mod for Minecraft (4) Fabric Furnace mod for Minecraft (5) Fabric Furnace mod for Minecraft (6) Fabric Furnace mod for Minecraft (7) Fabric Furnace mod for Minecraft (8) Fabric Furnace mod for Minecraft (9) Fabric Furnace mod for Minecraft (10) Fabric Furnace mod for Minecraft (11) Fabric Furnace mod for Minecraft (12) Fabric Furnace mod for Minecraft (13) Fabric Furnace mod for Minecraft (14) Fabric Furnace mod for Minecraft (15) Fabric Furnace mod for Minecraft (16) Fabric Furnace mod for Minecraft (17) Fabric Furnace mod for Minecraft (1)

Mod yêu cầu:

Fabric Modloader

Fabric API

Hướng dẫn cài đặt Fabric sử dụng Vanilla Launcher:

 1. Tải vài cài đặt Minecraft Launcher Vanilla
 2. Tải vài cài đặt Fabric Installer cho Vanilla Launcher ( https://fabricmc.net/use/ )
 3. Chạy file jar được tải về, chọn phiên bản bạn muốn cài đặt và ấn “Install”
 4. Chạy Minecraft, chọn profile được cài đặt Fabric và ấn Play.
 5. Ấn Start trên desktop.
 6. Mở Run.
 7. Đánh %appdata% vào Run và ấn enter.
 8. Vào Roaming/.minecraft/mods
 9. Đặt files jar vào mods folder và chạy Minecraft.

Tải về Fabric Furnaces Mod 1.16.1, 1.15.2

Download > Tải về phiên bản 1.16.1

Download > Tải về phiên bản 1.15.2

Download > Tải về phiên bản 1.14.3

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]