Đi thẳng vào vấn đề thì Headcrumbs Mod 1.11.2, 1.10.2 là một mod sẽ add thêm các item Monster Heads vào game (giống như Zombie Head, Wither Head…). Giống như người ta săn bắn rồi sưu tập đầu của các con thú  vậy.

Headcrumbs Mod 0

Tính năng chính của Mod:

  • Thêm vào các item Head để người chơi có thể sưu tầm và đội.
  • Tạo ra các YouTuber, Modder,… nổi tiếng bằng cách ghi tên account của họ vào file config.

Một số hình ảnh trong Mod:

Headcrumbs Mod 1

Headcrumbs Mod 2

Từ phiên bản 1.9 trở đi, bạn phải sử dụng charged Creeper explosion để có thể lấy Head của mob mà bạn muốn.

Headcrumbs Mod 3

Headcrumbs Mod 4

Hướng dẫn cài đặt Headcrumbs Mod 1.11.2, 1.10.2 cho Minecraft:

  • 1. Tải về Forge Installer và Headcrumbs Mod.
  • 2. Chuột phải, chọn Run as Administrator và nhấn Ok để cài đặt Minecraft Forge (Nếu bạn đã cài Minecraft Forge rồi có thể bỏ qua bước này).
  • 3. Chọn Start, sau đó chọn Run (hoặc giữ nút có biểu tượng Windows trên bàn phím và bấm nút R).
  • 4. Gõ %appdata% vào ô Run và nhấn Enter.
  • 5. Đi đến thư mục .minecraft/mods
  • 6. Copy file mod vừa tải vào thư mục mods và chạy Minecraft. Xong.

Tải về cho Headcrumbs Mod 1.11.2, 1.10.2

Download > Tải về phiên bản 1.9.4

Download > Tải về phiên bản 1.10.2

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]