InfiniteVillagerTrading Mod 1.16.3. Việc trao đổi với Villager có thể được coi là một trong những cách dễ dàng nhất để người chơi có thể có được những tài nguyên hiếm. Bạn có thể có điều nhiều thứ hiếm như Emerald, Name Tag, Saddle, Bell, dụng cụ và quần áo đã được cường hóa, các banner hiếm, blocks xây dựng, vân vân.

InfiniteVillagerTrading mod for Minecraft logo

Đáng nói là Villager sẽ thường đòi hỏi Emerald từ bạn mà Emerald lại rất dễ có thể trao đổi được sử dụng Stick (từ một Fletcher) hay Paper (từ một Librarian). Điều này sẽ tạo ra một số vòng lặp đơn giản như sau: Bạn đi kiếm Stick từ việc chặt gỗ -> Đổi Stick ra Emerald -> Đổi Emerald ra các vật phẩm hiếm.

InfiniteVillagerTrading mod for Minecraft (2) InfiniteVillagerTrading mod for Minecraft (3) InfiniteVillagerTrading mod for Minecraft (4) InfiniteVillagerTrading mod for Minecraft (5)

Biết được điều này, Mojang đã đặt ra giới hạn trao đổi với Villager. Mỗi một trao đổi sẽ có giới hạn tối đa trước khi bạn không thể trao đổi được nữa và phải đợi một khoảng thời gian. Giới hạn này làm cho việc trao đổi với Villager trở nên kém hiệu quả đi rất nhiều.

InfiniteVillagerTrading là một mod sẽ phá bỏ hoàn toàn giới hạn này. Rất đơn giản, ngay sau khi ban jcaif đặt InfiniteVillagerTrading thì mod sẽ tự động cho phép bạn có thể trao đổi với Villager một cách thoải mái mà không bị giới hạn!

Chúc các bạn chơi game vui vẻ!

InfiniteVillagerTrading mod for Minecraft (6) InfiniteVillagerTrading mod for Minecraft (7) InfiniteVillagerTrading mod for Minecraft (8) InfiniteVillagerTrading mod for Minecraft (9) InfiniteVillagerTrading mod for Minecraft (10) InfiniteVillagerTrading mod for Minecraft (11) InfiniteVillagerTrading mod for Minecraft (12) InfiniteVillagerTrading mod for Minecraft (1)

Mod yêu cầu:

 • Fabric Modloader
 • Fabric API

Hướng dẫn cài đặt Fabric sử dụng Vanilla Launcher:

 1. Tải vài cài đặt Minecraft Launcher Vanilla
 2. Tải vài cài đặt Fabric Installer cho Vanilla Launcher ( https://fabricmc.net/use/ )
 3. Chạy file jar được tải về, chọn phiên bản bạn muốn cài đặt và ấn “Install”
 4. Chạy Minecraft, chọn profile được cài đặt Fabric và ấn Play.
 5. Ấn Start trên desktop.
 6. Mở Run.
 7. Đánh %appdata% vào Run và ấn enter.
 8. Vào Roaming/.minecraft/mods
 9. Đặt files jar vào mods folder và chạy Minecraft.

Tải về InfiniteVillagerTrading Mod 1.16.3

Download >  Faric: Tải về phiên bản 1.16.3

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]