Inmis Mod 1.16.1, 1.15.2. Xin chào tất cả các bạn! Hôm nay mình sẽ giới thiệu đến với các bạn một mod cho Minecraft phiên bản 1.16 có tên là Inmis.

Inmis mod for Minecraft logo

Inmis là một mod sẽ thêm vào Minecraft nhiều các chiếc ba lô mới để cho bạn nhiều ô chứa đồ hơn!

5 ba lô mới theo cấp độ của mod:

 • Frayed Backpack: Chế tạo từ 8 Leathers và 1 Chest. Có 9 ô chứa đồ.
 • Plated Backpack: Chế tạo từ 8 Iron Ingots và 1 Frayed Backpack. Có 18 ô chứa đồ.
 • Gilded Backpack: Chế tạo từ 8 Gold Ingots và 1 Plated Backpack. Có 27 ô chứa đồ.
 • Bejeweled Backpack: Chế tạo từ 4 Diamonds, 4 Emeralds và 1 Gilded Backpack. Có 45 ô chứa đồ.
 • Withered Backpack: Chế tạo từ 6 Soulsands, 2 Nether Stars và 1 Bejeweled Backpack. Có 66 ô chứa đồ.
 • Endless Backpack: Chế tạo từ 7 Endstones, 1 Dragon Head và 1 Withered Backpack. Có 90 ô chứa đồ.

Ngoài 5 loại ba lô chính, mod còn có 2 loại ba lô nữa đó là:

 • Baby Backpack: Chế tạo từ 4 Leathers và 1 Chest. Chỉ có 3 ô chứa đồ.
 • Ender Pouch: Chế tạo từ 8 Leathers và 1 Ender Chest. Ender Pouch hoạt động y như một chiếc Ender Chest mà bạn có thể mở ra mà không cần đặt xuống.

Chúc các bạn chơi game vui vẻ!

Inmis mod for Minecraft (2) Inmis mod for Minecraft (3) Inmis mod for Minecraft (4) Inmis mod for Minecraft (5) Inmis mod for Minecraft (6) Inmis mod for Minecraft (7) Inmis mod for Minecraft (8) Inmis mod for Minecraft (9) Inmis mod for Minecraft (10) Inmis mod for Minecraft (11) Inmis mod for Minecraft (12) Inmis mod for Minecraft (13) Inmis mod for Minecraft (14) Inmis mod for Minecraft (1)

Mod yêu cầu:

 • Fabric Modloader
 • Fabric API

Hướng dẫn cài đặt Fabric sử dụng Vanilla Launcher:

 1. Tải vài cài đặt Minecraft Launcher Vanilla
 2. Tải vài cài đặt Fabric Installer cho Vanilla Launcher ( https://fabricmc.net/use/ )
 3. Chạy file jar được tải về, chọn phiên bản bạn muốn cài đặt và ấn “Install”
 4. Chạy Minecraft, chọn profile được cài đặt Fabric và ấn Play.
 5. Ấn Start trên desktop.
 6. Mở Run.
 7. Đánh %appdata% vào Run và ấn enter.
 8. Vào Roaming/.minecraft/mods
 9. Đặt files jar vào mods folder và chạy Minecraft.

Tải về Inmis Mod 1.16.1, 1.15.2

Download >  Faric: Tải về phiên bản 1.15.2

Download >  Faric: Tải về phiên bản 1.16.1

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]