Into The Ω Mod 1.16.2 là một mod mở rộng nhỏ cho The End. Tính năng chính của mod sẽ liên quan đến cường hóa.

Into The Ω mod for Minecraft logo

Khi Into The Ω được cài đặt, các bạn có thể tìm thấy Ω Crystal ở The End. Ω Crystal là một loại khoáng sản mới và là nguyên liệu chính của mod. Ω Crystal có thể được sử dụng để chế tạo Conquest Forge. Conquest Forge sẽ là nơi cho phép bạn tạo ra Ω Enchantments. Ω Enchantments là các Enchantments mạnh hơn thông thường.

Into The Ω mod for Minecraft (1) Into The Ω mod for Minecraft (2) Into The Ω mod for Minecraft (3) Into The Ω mod for Minecraft (4) Into The Ω mod for Minecraft (5)

Để chế tạo Ω Enchantments, các bạn sẽ cần các Enchantments ở cấp độ cao nhất (và khá nhiều Ω Crystal). Khi bạn kết hợp 2 Enchantments cấp độ cao nhất ở trong Conquest Forge, bạn sẽ được Ω Enchantment cấp độ 1 của Enchantment đó. Rồi từ 2 Ω Enchantment cấp độ 1 kết hợp thành 2, tương tự như vậy cho đến cấp độ cuối của Ω Enchantment (cấp độ Ω Enchantment càng cao thì bạn sẽ cần càng nhiều Ω Crystal). Nâng cấp Ω Enchantment cũng giống như nâng cấp Enchantment thường vậy.

Ω Enchantment sẽ cho phép bạn phá bỏ giới hạn cấp độ Enchantment thông thường của Minecraft và giúp trang bị của bạn trở nên mạnh hơn!

Chúc các bạn chơi game vui vẻ!

Into The Ω mod for Minecraft (6) Into The Ω mod for Minecraft (7) Into The Ω mod for Minecraft (8) Into The Ω mod for Minecraft (9) Into The Ω mod for Minecraft (10) Into The Ω mod for Minecraft (11) Into The Ω mod for Minecraft (12) Into The Ω mod for Minecraft (13) Into The Ω mod for Minecraft (14) Into The Ω mod for Minecraft (15) Into The Ω mod for Minecraft (16)

Mod yêu cầu:

 • Fabric Modloader
 • Fabric API

Hướng dẫn cài đặt Fabric sử dụng Vanilla Launcher:

 1. Tải vài cài đặt Minecraft Launcher Vanilla
 2. Tải vài cài đặt Fabric Installer cho Vanilla Launcher ( https://fabricmc.net/use/ )
 3. Chạy file jar được tải về, chọn phiên bản bạn muốn cài đặt và ấn “Install”
 4. Chạy Minecraft, chọn profile được cài đặt Fabric và ấn Play.
 5. Ấn Start trên desktop.
 6. Mở Run.
 7. Đánh %appdata% vào Run và ấn enter.
 8. Vào Roaming/.minecraft/mods
 9. Đặt files jar vào mods folder và chạy Minecraft.

Tải về Into The Ω Mod 1.16.2

Download >  Faric: Tải về phiên bản 1.16.2

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]