Minecraft 1.19.2, 1.18.2 Việt Nam

Just Enough Resource Mod 1.16.3, 1.15.2 cho Minecraft

Gặp khó khăn khi không biết bạn phải tìm món tài nguyên này ở đâu? Tỉ lệ, khả năng để bạn có thể tìm nó được là bao nhiêu? Bạn muốn biết Ore phân bố thế nào trong map của bạn? Tất cả những thông tin bạn muốn, Just Enough Resource Mod 1.16.3, 1.15.2 đều có thể cung cấp được hết cho bạn. Mod này tuy chỉ có thể cài đặt khi đã cài đặt Just Enough Items – là một mod cùng tác giả, cung cấp cho bạn thông tin cách chế tạo các items trong game – nhưng cả 2 đều là những mod rất hữu dụng nếu bạn là người mới chơi. Khi cài đặt vào bạn có thể biết được chính xác món đồ này craft thế nào, các thành phần của nó ra sao, tìm các thành phần đó ở đâu. Cài đặt vào và mọi thứ về Minecraft sẽ nằm trong tầm tay của bạn.

Cách sử dụng item trong Just Enough Resource:

Items có thể mua từ Villager Cleric Lv. 2 bằng Emerald.

Biết được món đồ này rơi ra từ quái vật nào, nơi xuất hiện, độ sáng, lượng Exp rơi.

Biết được items sẽ xuất hiện ở đâu, với số lượng bao nhiêu, tỉ lệ xuất hiện.

Tỉ lệ phân bố của Ore ở độ sâu khác nhau.

Hướng dẫn cài đặt Just Enough Resource Mod 1.16.3, 1.15.2 cho Minecraft

Download links cho Just Enough Resource Mod 1.16.3, 1.15.2

 > Tải về phiên bản 1.10.2

 > Tải về phiên bản 1.9.4

 > Tải về phiên bản 1.11

 > Tải về phiên bản 1.11.2

 > Tải về phiên bản 1.15.2

 > Tải về phiên bản 1.16.3

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Exit mobile version