Large Fluid Tank Mod 1.16.3, 1.15.2 thêm vào nhiều loại Fluid Tank cho Minecraft. Fluid Tank như các bạn đã biết là các bình chứa chất lỏng. Chúng có thể chứa Lava, Water hoặc các loại chất lỏng khác nếu như bạn có sử dụng các mod.

Large Fluid Tank mod for Minecraft logo

Fluid Tank cấp độ đầu tiên của mod có tên là Wood Tank. Wood Tank rất rẻ, nó chỉ cần một loại gỗ bất kỳ với 7 loại glass bất kỳ. Với một cái giá rẻ như vậy, đương nhiên sức chứa của nó sẽ không được nhiều. Wood Tank có thể chứa 4000mB chất lỏng (tức là 4 bucket chất lỏng) thế nhưng nó sẽ cần để nâng cấp lên Stone Tank. Stone Tank sau đó có thể nâng cấp lên Iron Tank. Iron Tank có thể chứa 256000mB. Rồi từ Iron Tank lên Gold Tank, lên Diamond Tank, Emerald Tank và cuối cùng là Star Tank. Star Tank có thể chứa được rất rất nhiều chất lỏng. Chính xác là 1048576000mB hay 1048576 bucket chất lỏng! Tất nhiên nó không hề dễ dàng để có được Star Tank.

Large Fluid Tank mod for Minecraft (2) Large Fluid Tank mod for Minecraft (3) Large Fluid Tank mod for Minecraft (4) Large Fluid Tank mod for Minecraft (5) Large Fluid Tank mod for Minecraft (6) Large Fluid Tank mod for Minecraft (7)

Các bình chứa chất lỏng của mod cũng phát ra tín hiệu cho Redstone Comparator tùy thuộc vào lượng chất lỏng đang ở trong nó. Mod cũng có những loại tank khác như Copper Tank, Tin Tank, Bronze Tank, Lead Tank và Silver Tank. Đây là những bình chứa mà bạn không thể chế tạo được nếu như bạn chơi Vanilla Minecraft. Nó đòi hỏi sử dụng các mod mà có loại kim loại trên.

Ngoài ra, mod có một loại tank đặc biệt tên là Creative Tank. Creative Tank chứa vô hạn chất lỏng nhưng nó không thể lấy được qua cách bình thường là chế tạo.

Large Fluid Tank mod for Minecraft (8) Large Fluid Tank mod for Minecraft (9) Large Fluid Tank mod for Minecraft (10) Large Fluid Tank mod for Minecraft (11) Large Fluid Tank mod for Minecraft (12) Large Fluid Tank mod for Minecraft (13) Large Fluid Tank mod for Minecraft (14) Large Fluid Tank mod for Minecraft (15) Large Fluid Tank mod for Minecraft (16) Large Fluid Tank mod for Minecraft (17)

Mod yêu cầu:

  • Forge Mod Loader.

Hướng dẫn cài đặt Large Fluid Tank Mod 1.16.3, 1.15.2 cho Minecraft

  1. Tải Forge Installer, Large-Fluid-Tank-1.16.3.jar file.
  2. Chuột phải Forge Installer, Run as Administrator và ấn OK để install Forge.
  3. Ấn Start trên desktop.
  4. Mở Run.
  5. Đánh %appdata% vào Run và ấn enter.
  6. Vào Roaming/.minecraft/mods
  7. Đặt file jar của Mod vào folder mods và rồi chạy Minecraft.

Tải về Large Fluid Tank Mod 1.16.3, 1.15.2

Download > Tải về phiên bản 1.12.2

Download > Tải về phiên bản 1.14.4

Download > Tải về phiên bản 1.15.2

Download > Tải về phiên bản 1.16.3

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]