Linked Storage Mod 1.16.1, 1.15.2 sẽ thêm vào Minecraft một hệ thống Storage mới tốt hơn và tiện dụng hơn rất nhiều. Nó làm điều này qua 2 vật phẩm đó là một chiếc rương được gọi là “Linked Storage” và một chiếc túi gọi là “Handheld Storage”.

Linked Storage mod for Minecraft logo

Để mình giải thích thêm về hệ thống Linked Storage này. Hệ thống này cho phép bạn kết nối với các “kênh” storage. Bạn có thể chỉnh kênh Storage trên Linked Storage của bạn sử dụng dye lên 3 miếng đệm ở trên Linked Storage. Với 16 dye khác nhau và 3 miếng đệm ở trên Linked Storage, mod sẽ có tới tận 4096 cách kênh storage khác nhau.

Vậy các kênh storage này có tác dụng gì? Các Linked Storage với cùng một kênh storage sẽ chia sẻ chung một hòm đồ. Bạn có thể tưởng tượng như mỗi một kênh storage là một cái Enderchest riêng vậy.

Linked Storage mod for Minecraft (2) Linked Storage mod for Minecraft (3) Linked Storage mod for Minecraft (4) Linked Storage mod for Minecraft (5) Linked Storage mod for Minecraft (6)

Còn với Handheld Storage thì nó là một Linked Storage di động. Bạn cũng có thể sử dụng dye lên Handheld Storage để chỉnh kênh storage của nó.

Bạn có thể thấy trong hình ảnh, mình kết nối Linked Storage và Handheld Storage của mình đến kênh Pink/Lime/Black. Khi mình cho vật phẩm của mình vào trong Handheld Storage thì các vật phẩm này cũng sẽ xuất hiện ở trong Linked Storage.

Hệ thống này rất tiện dụng và nó mở ra cho bạn rất nhiều ô chứa đồ mới!

Chúc các bạn chơi game vui vẻ!

Linked Storage mod for Minecraft (7) Linked Storage mod for Minecraft (8) Linked Storage mod for Minecraft (9) Linked Storage mod for Minecraft (10) Linked Storage mod for Minecraft (11) Linked Storage mod for Minecraft (12) Linked Storage mod for Minecraft (1)

Mod yêu cầu:

 • Fabric Modloader
 • Fabric API

Hướng dẫn cài đặt Fabric sử dụng Vanilla Launcher:

 1. Tải vài cài đặt Minecraft Launcher Vanilla
 2. Tải vài cài đặt Fabric Installer cho Vanilla Launcher ( https://fabricmc.net/use/ )
 3. Chạy file jar được tải về, chọn phiên bản bạn muốn cài đặt và ấn “Install”
 4. Chạy Minecraft, chọn profile được cài đặt Fabric và ấn Play.
 5. Ấn Start trên desktop.
 6. Mở Run.
 7. Đánh %appdata% vào Run và ấn enter.
 8. Vào Roaming/.minecraft/mods
 9. Đặt files jar vào mods folder và chạy Minecraft.

Tải về Linked Storage Mod 1.16.1, 1.15.2

Download >  Faric: Tải về phiên bản 1.15.2

Download >  Faric: Tải về phiên bản 1.16.1

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]