LunatriusCore Mod 1.11, 1.10.2 cho Minecraft bao gồm các bộ mã và API chung cho các mod của tác giả (bắt buộc phải cài đặt để sử dụng).

LunatriusCore Mod Logo

Là một mod hỗ trợ, LunatriusCore sẽ không có bất kỳ tác dụng nào khi cài đặt độc lập vào Minecraft, thay vào đó nó sẽ giúp cho các mod khác chạy được. Các mod mà LunatriusCore hỗ trợ thường sẽ sử dụng một bộ code chung trong cấu trúc, từ đó để giảm kích thước file và tiết kiệm thời gian cũng như tối ưu hóa thì tác giả đã nhét chung bộ code này vào LunatriusCore Mod. Các bạn lưu ý nếu không cài đặt mod này trước khi cài đặt các mod cần nó để chạy thì sẽ gây ra lỗi game và không thể load được vào đến menu chính!

Vài mod sử dụng LunatriusCore Mod để chạy:

 • Monster Spawn Highlighter
 • Laser Level
 • Tracer
 • Stackie
 • DynIMC
 • Profiles
 • Config Patcher

LunatriusCore Mod 1

Hướng dẫn cài đặt LunatriusCore Mod vào Minecraft

 1. Tải Forge Installer, LunatriusCore.
 2. Chuột phải Forge Installer, Run as Administrator và ấn OK để install Forge.
 3. Ấn Start trên desktop.
 4. Mở Run.
 5. Đánh %appdata% vào Run và ấn enter.
 6. Vào Roaming/.minecraft/mods
 7. Đặt file jar của LunatriusCore-Mod vào folder mods và rồi chạy Minecraft.

Tải về LunatriusCore Mod vào Minecraft

DownloadTải về phiên bản 1.10.2

DownloadTải về phiên bản 1.11

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]