Metal Barrels Mod 1.16.1, 1.15.2. Barrels là một vật phẩm được thêm vào Minecraft ở phiên bản 1.16. Nó được chế tạo từ 6 Planks và 2 Wood Slab. Barrels là một “container” tương tự như Chest, Droppers hay Hoppper. Nó thường được so sánh với Chest nhưng Barrel và Chest cũng có điểm khác biệt riêng của nó.

Metal Barrels mod for Minecraft logo

Metal Barrels được dựa trên một mod khá nổi tiếng trong thế giới Modded Minecraft đó chính là Iron Chests. Nhưng thay vì thêm vào Minecraft những loại rương mới được làm từ những nguyên liệu khác nhau thì Metal Barrels thêm vào Minecraft những loại Barrels mới!

Metal Barrels thêm vào Minecraft 7 loại Barrels mới:

 • Copper Barrel: Có 45 ô chứa đồ.
 • Iron Barrel: Có 54 ô chứa đồ.
 • Silver Barrel: Có 72 ô chứa đồ.
 • Gold Barrel: Có 81 ô chứa đồ.
 • Diamond Barrel: Có 108 ô chứa đồ.
 • Obsidian Barrel: Có 108 ô chứa đồ cộng với có khả năng chống chịu các vụ nổ.
 • Crystal Barrel: Có 108 ô chứa đồ nhưng bạn có thể nhìn thấy 8 vật phẩm ở trong nó.

Để chế tạo các Barrels mới của mod, bạn có thể sử dụng JEI để xem công thức chế tạo. Đối với Copper Barrel và Silver Barrel thì bạn sẽ cần cài đặt các mod có 2 nguyên liệu này để có thể chế tạo chúng.

Metal Barrels cũng thêm vào Minecraft các “upgrade” mà bạn có thể sử dụng lên Barrel của bạn (bằng cách Shift+Chuột phải) để thăng cấp nó.

Chúc các bạn chơi game vui vẻ!

Metal Barrels mod for Minecraft (2) Metal Barrels mod for Minecraft (3) Metal Barrels mod for Minecraft (4) Metal Barrels mod for Minecraft (5) Metal Barrels mod for Minecraft (6) Metal Barrels mod for Minecraft (7) Metal Barrels mod for Minecraft (8) Metal Barrels mod for Minecraft (9) Metal Barrels mod for Minecraft (10) Metal Barrels mod for Minecraft (11) Metal Barrels mod for Minecraft (12) Metal Barrels mod for Minecraft (13) Metal Barrels mod for Minecraft (14) Metal Barrels mod for Minecraft (15) Metal Barrels mod for Minecraft (16) Metal Barrels mod for Minecraft (17) Metal Barrels mod for Minecraft (1)

Mod yêu cầu:

 • Forge Mod Loader.

Hướng dẫn cài đặt Metal Barrels Mod 1.16.1, 1.15.2 cho Minecraft

 1. Tải Forge Installer, Metal-Barrels-1.16.1.jar file.
 2. Chuột phải Forge Installer, Run as Administrator và ấn OK để install Forge.
 3. Ấn Start trên desktop.
 4. Mở Run.
 5. Đánh %appdata% vào Run và ấn enter.
 6. Vào Roaming/.minecraft/mods
 7. Đặt file jar của Mod vào folder mods và rồi chạy Minecraft.

Tải về Metal Barrels Mod 1.16.1, 1.15.2

Download > Tải về phiên bản 1.16.1

Download > Tải về phiên bản 1.15.2

Download > Tải về phiên bản 1.14.4

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]