Mặc có đồ họa đơn giản và đôi khi còn bị đánh giá là xấu, vậy nhưng Minecraft lại yêu cầu một cấu hình máy khá để có thể chạy game mượt mà. Vì thế hiện tượng lag giật xảy ra rất thường xuyên, dẫn tới những pha chết nhảm và ức chế cho người chơi. Nếu bạn đang gặp phải những vấn đề trên thì Optifine HD 1.16.4, 1.15.2 chính là giải pháp cho bạn.

Optifine-HD-Logo

Một số tính năng nôi bật của Optifine HD:

Tăng FPS:

  • Thường tăng gấp đôi (đôi khi là gấp ba hoặc bốn lần) FPS.
  • Giảm lag giật và loại bỏ hiện tượng khựng hình, lỗi địa hình khi load game.

Optifine HD cho Minecraft FPS

Có Optifine (bên trái) và không có Optifine (bên phải)

Tăng đến 4 lần FPS, những địa hình lỗi bị loại bỏ khi load world.

Hỗ trợ các Texture Packs HD:

  • Texture Packs HD, Font HD (không cần tới MCPatcher)
  • Texture riêng biệt cho địa hình và item
  • Texture động cho địa hình và item
  • Tùy chỉnh màu sắc
  • Tùy chỉnh ánh sáng
  • Kích thước texture không giới hạn

Optifine HD cho Minecraft Shaders

Shaders là một trong các tính năng mới của Optifine HD

Optifine HD cho Minecraft Render

Optifine HD cho Minecraft Config

Nâng khoảng cách render lên 32 chunks

OptiFine HD 1.16.4, 1.15.2 Download Links:

Older version:

Spoiler

For Minecraft 1.14

OptiFine 1.14 HD U F1 pre2: Download from Server 1Download from Server 2Download from Server 3
OptiFine 1.14 HD U F1 pre6: Download from Server 1Download from Server 2Download from Server 3

For Minecraft 1.13

OptiFine 1.13 HD U E4: Download from Server 1Download from Server 2Download from Server 3

For Minecraft 1.13.1

OptiFine 1.13.1 HD U E4: Download from Server 1Download from Server 2Download from Server 3

For Minecraft 1.8.9

OptiFine HD Ultra H5: Download from Server 1Download from Server 2Download from Server 3

For Minecraft 1.9.0

OptiFine HD Ultra B3: Download from Server 1Download from Server 2Download from Server 3

For Minecraft 1.10.2

OptiFine 1.10.2 HD U C1: Download from Server 1Download from Server 2Download from Server 3

For Minecraft 1.10.0

OptiFine 1.10.0 HD U B7: Download from Server 1Download from Server 2Download from Server 3

For Minecraft 1.7.10

OptiFine HD Ultra D3: Download from Server 1Download from Server 2Download from Server 3

For Minecraft 1.8.0

OptiFine HD Ultra H5: Download from Server 1Download from Server 2Download from Server 3

For Minecraft 1.9.2

OptiFine HD Ultra B3: Download from Server 1Download from Server 2Download from Server 3

For Minecraft 1.8.8

OptiFine HD Ultra G9: Download from Server 1Download from Server 2Download from Server 3

For Minecraft 1.8.7

OptiFine HD U D6: Download from Server 1Download from Server 2Download from Server 3

For Minecraft 1.8.4

OptiFine HD U D4: Download from Server 1Download from Server 2Download from Server 3

For Minecraft 1.8.1

OptiFine HD U C7: Download from Server 1Download from Server 2Download from Server 3

For Minecraft 1.8.3

OptiFine HD U D3: Download from Server 1Download from Server 2Download from Server 3

For Minecraft 1.7.4

OptiFine HD D1 Ultra: Download from Server 1Download from Server 2Download from Server 3

OptiFine HD D1 Standard: Download from Server 1Download from Server 2Download from Server 3

OptiFine HD C7 Light:Download from Server 1Download from Server 2Download from Server 3

For Minecraft 1.7.5

OptiFine HD D1 Ultra: Download from Server 1Download from Server 2Download from Server 3

For Minecraft 1.7.9

OptiFine HD D2 Ultra: Download from Server 1Download from Server 2Download from Server 3

For Minecraft 1.6.2

OptiFine HD C4 Ultra: Download from Server 1Download from Server 2Download from Server 3

OptiFine HD C4 Standard: Download from Server 1Download from Server 2Download from Server 3

OptiFine HD C4 Light: Download from Server 1Download from Server 2Download from Server 3

For Minecraft 1.5.1

OptiFine HD D1 Ultra for Minecraft 1.5.1

http://www.dl2.9minecraft.net/index.php?act=dl&id=1367067275

http://www.dl3.9minecraft.net/index.php?act=dl&id=1367042743

http://www.dl4.9minecraft.net/index.php?act=dl&id=1367042450

http://www.dl5.9minecraft.net/index.php?act=dl&id=1367067981

OptiFine HD D1 Standard for Minecraft 1.5.1

http://www.dl2.9minecraft.net/index.php?act=dl&id=1367067193

http://www.dl3.9minecraft.net/index.php?act=dl&id=1367042668

http://www.dl4.9minecraft.net/index.php?act=dl&id=1367042370

http://www.dl5.9minecraft.net/index.php?act=dl&id=1367067901

OptiFine HD B1 Light for Minecraft 1.5.1

http://www.dl.9minecraft.net/index.php?act=dl&id=1364332113

http://www.dl2.9minecraft.net/index.php?act=dl&id=1364331829

http://www.dl3.9minecraft.net/index.php?act=dl&id=1364307225

http://www.dl4.9minecraft.net/index.php?act=dl&id=1364306965

For Minecraft 1.4.7, 1.4.6

OptiFine HD D5 Light for Minecraft 1.4.7

http://www.dl.9minecraft.net/index.php?act=dl&id=1362059711

http://www.dl2.9minecraft.net/index.php?act=dl&id=1362059470

http://www.dl3.9minecraft.net/index.php?act=dl&id=1362034574

OptiFine HD D5 Standard for Minecraft 1.4.7

http://www.dl.9minecraft.net/index.php?act=dl&id=1362059670

http://www.dl2.9minecraft.net/index.php?act=dl&id=1362059425

http://www.dl3.9minecraft.net/index.php?act=dl&id=1362034532

OptiFine HD D3 Ultra for Minecraft 1.4.7

http://www.dl3.9minecraft.net/index.php?act=dl&id=1360937419

http://www.dl2.9minecraft.net/index.php?act=dl&id=1360962334

For Minecraft 1.4.5

OptiFine HD D7 Ultra for Minecraft 1.4.5

http://www.dl.9minecraft.net/index.php?act=dl&id=1355247614

http://www.dl2.9minecraft.net/index.php?act=dl&id=1355247477

http://www.dl3.9minecraft.net/index.php?act=dl&id=1355247700

OptiFine HD D7 Standard for Minecraft 1.4.5

http://www.dl.9minecraft.net/index.php?act=dl&id=1355247751

http://www.dl2.9minecraft.net/index.php?act=dl&id=1355247614

http://www.dl3.9minecraft.net/index.php?act=dl&id=1355247833

OptiFine D7 Light for Minecraft 1.4.5

http://www.dl.9minecraft.net/index.php?act=dl&id=1355247841

http://www.dl2.9minecraft.net/index.php?act=dl&id=1355247700

http://www.dl3.9minecraft.net/index.php?act=dl&id=1355247925

For Minecraft 1.2.5

OptiFine HD C6 Smooth for 1.2.5

http://www.dl2.9minecraft.net/index.php?act=dl&id=1358334443

http://www.dl3.9minecraft.net/index.php?act=dl&id=1358309497

OptiFine HD C6 Multi-Core for Minecraft 1.2.5

http://www.dl2.9minecraft.net/index.php?act=dl&id=1358334411

http://www.dl3.9minecraft.net/index.php?act=dl&id=1358309468

OptiFine HD A7 AA for Minecraft 1.2.5

http://www.dl2.9minecraft.net/index.php?act=dl&id=1358334369

http://www.dl3.9minecraft.net/index.php?act=dl&id=1358309427

[collapse]

For Minecraft 1.5.2

For Minecraft 1.6.4

For Minecraft 1.7.2

For Minecraft 1.7.10

OptiFine HD Ultra D8: Download from Server 1Download from Server 2Download from Server 3
OptiFine HD Ultra E3: Download from Server 1Download from Server 2Download from Server 3
OptiFine HD Ultra E7: Download from Server 1Download from Server 2Download from Server 3

For Minecraft 1.8.0

Spoiler

OptiFine HD Ultra H8: Download from Server 1Download from Server 2
OptiFine HD Ultra I3: Download from Server 1Download from Server 2
OptiFine HD Ultra I7: Download from Server 1Download from Server 2

[collapse]

For Minecraft 1.8.9

OptiFine HD Ultra H8: Download from Server 1Download from Server 2Download from Server 3
OptiFine HD Ultra I3: Download from Server 1Download from Server 2Download from Server 3
OptiFine HD Ultra I7: Download from Server 1Download from Server 2Download from Server 3
OptiFine HD Ultra L5: Download from Server 1Download from Server 2Download from Server 3

For Minecraft 1.9.0

Spoiler

OptiFine HD Ultra D8: Download from Server 1Download from Server 2
OptiFine HD Ultra E7: Download from Server 1Download from Server 2
OptiFine HD Ultra H5: Download from Server 1Download from Server 2

[collapse]

For Minecraft 1.9.4

Spoiler

OptiFine HD Ultra D8: Download from Server 1Download from Server 2
OptiFine HD Ultra E7: Download from Server 1Download from Server 2
OptiFine HD Ultra H5: Download from Server 1Download from Server 2

[collapse]

For Minecraft 1.10.2

OptiFine 1.10.2 HD U E3: Download from Server 1Download from Server 2Download from Server 3
OptiFine 1.10.2 HD U E7: Download from Server 1Download from Server 2Download from Server 3
OptiFine 1.10.2 HD U H5: Download from Server 1Download from Server 2Download from Server 3

For Minecraft 1.11

Spoiler

OptiFine 1.11 HD U B8: Download from Server 1Download from Server 2
OptiFine 1.11 HD U C7: Download from Server 1Download from Server 2
OptiFine 1.11 HD U F5: Download from Server 1Download from Server 2

[collapse]

For Minecraft 1.11.2

OptiFine 1.11.2 HD U C3: Download from Server 1Download from Server 2Download from Server 3
OptiFine 1.11.2 HD U C7: Download from Server 1Download from Server 2Download from Server 3
OptiFine 1.11.2 HD U F5: Download from Server 1Download from Server 2Download from Server 3

For Minecraft 1.12

For Minecraft 1.12.1

Spoiler

For Minecraft 1.12.2

OptiFine 1.12.2 HD U C6: Download from Server 1Download from Server 2Download from Server 3
OptiFine 1.12.2 HD U C8: Download from Server 1Download from Server 2Download from Server 3
OptiFine 1.12.2 HD U D2: Download from Server 1Download from Server 2Download from Server 3
OptiFine 1.12.2 HD U E2: Download from Server 1Download from Server 2Download from Server 3
OptiFine 1.12.2 HD U E3: Download from Server 1Download from Server 2Download from Server 3
OptiFine 1.12.2 HD U F5: Download from Server 1Download from Server 2Download from Server 3

For Minecraft 1.13.2

OptiFine 1.13.2 HD U E4: Download from Server 1Download from Server 2Download from Server 3
OptiFine 1.13.2 HD U E5: Download from Server 1Download from Server 2Download from Server 3
OptiFine 1.13.2 HD U E6: Download from Server 1Download from Server 2Download from Server 3
OptiFine 1.13.2 HD U E7: Download from Server 1Download from Server 2Download from Server 3
OptiFine 1.13.2 HD U F5: Download from Server 1Download from Server 2Download from Server 3

For Minecraft 1.14.2

OptiFine 1.14.2 U F1 pre6: Download from Server 1Download from Server 2Download from Server 3
OptiFine 1.14.2 U F1 pre10: Download from Server 1Download from Server 2Download from Server 3
OptiFine 1.14.2 U F1 pre15: Download from Server 1Download from Server 2Download from Server 3

For Minecraft 1.14.3

OptiFine 1.14.3 U F1: Download from Server 1Download from Server 2Download from Server 3
OptiFine 1.14.3 U F2: Download from Server 1Download from Server 2Download from Server 3

For Minecraft 1.14.4

OptiFine 1.14.4 HD U F2 pre1: Download from Server 1Download from Server 2Download from Server 3
OptiFine 1.14.4 HD U F2: Download from Server 1Download from Server 2Download from Server 3
OptiFine 1.14.4 HD U F3: Download from Server 1Download from Server 2Download from Server 3
OptiFine 1.14.4 HD U F4: Download from Server 1Download from Server 2Download from Server 3
OptiFine 1.14.4 HD U F5: Download from Server 1Download from Server 2Download from Server 3
For Minecraft 1.15.2

OptiFine 1.15.2 HD U G1 pre1: Download from Server 1Download from Server 2Download from Server 3
OptiFine 1.15.2 HD U G1 pre2: Download from Server 1Download from Server 2Download from Server 3
OptiFine 1.15.2 HD U G1 pre3: Download from Server 1Download from Server 2Download from Server 3
OptiFine 1.15.2 HD U G1 pre5: Download from Server 1Download from Server 2Download from Server 3
OptiFine 1.15.2 HD U G1 pre8: Download from Server 1Download from Server 2Download from Server 3
OptiFine 1.15.2 HD U G1 pre9: Download from Server 1Download from Server 2Download from Server 3
OptiFine 1.15.2 HD U G1 pre12: Download from Server 1Download from Server 2Download from Server 3
OptiFine 1.15.2 HD U G1 pre13: Download from Server 1Download from Server 2Download from Server 3
OptiFine 1.15.2 HD U G1 pre14: Download from Server 1Download from Server 2Download from Server 3
OptiFine 1.15.2 HD U G1 pre16: Download from Server 1Download from Server 2Download from Server 3
OptiFine 1.15.2 HD U G1 pre18: Download from Server 1Download from Server 2Download from Server 3
OptiFine 1.15.2 HD U G1 pre23: Download from Server 1Download from Server 2Download from Server 3
OptiFine 1.15.2 HD U G1 pre26: Download from Server 1Download from Server 2Download from Server 3
OptiFine 1.15.2 HD U G1 pre30: Download from Server 1Download from Server 2Download from Server 3

For Minecraft 1.16.1

OptiFine 1.16.1 HD U G2 pre2: Download from Server 1Download from Server 2Download from Server 3
OptiFine 1.16.1 HD U G2 pre4: Download from Server 1Download from Server 2Download from Server 3
OptiFine 1.16.1 HD U G2 pre5: Download from Server 1Download from Server 2Download from Server 3
OptiFine 1.16.1 HD U G2 pre12: Download from Server 1Download from Server 2Download from Server 3
OptiFine 1.16.1 HD U G2 (Official): Download from Server 1Download from Server 2Download from Server 3

For Minecraft 1.16.2

OptiFine 1.16.2 HD U G3 pre1: Download from Server 1Download from Server 2Download from Server 3
OptiFine 1.16.2 HD U G3 pre2: Download from Server 1Download from Server 2Download from Server 3
OptiFine 1.16.2 HD U G3 pre3: Download from Server 1Download from Server 2Download from Server 3
OptiFine 1.16.2 HD U G3 (Official): Download from Server 1Download from Server 2Download from Server 3

For Minecraft 1.16.3

OptiFine 1.16.3 HD U G3 pre1: Download from Server 1Download from Server 2Download from Server 3
OptiFine 1.16.3 HD U G3 (Official): Download from Server 1Download from Server 2Download from Server 3
OptiFine 1.16.3 HD U G4 (Official): Download from Server 1Download from Server 2Download from Server 3

For Minecraft 1.16.4

OptiFine 1.16.4 HD U G4 pre1: Download from Server 1Download from Server 2Download from Server 3

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]