Perfect Spawn Mod là một mod sẽ giúp cho các admin servers hoặc các map maker không còn chật vật trong việc đặt chính xác vị trí spawn nữa!

Perfect Spawn Mod Logo

Nếu đã từng mở server thì chắc hẳn các bạn đã từng đau đầu vì vấn đề là mình đặt vị trí spawn ở chính xác điểm này, nhưng cuối cùng lúc chết nó lại respawn ở trên mái nhà, hoặc nhiều lúc là chui xuống cả dưới đất, chết oan thêm một mạng nữa.

Mod có các tính năng như đặt vị trí spawn CHÍNH XÁC tại một điểm ở nhiều thế giới khác nhau (nether, the end,… hay các thế giới mà mod khác add vào).

Để cài mod này các bạn sẽ phải chú ý: đặt một file tên là PerfectSpawn.json trong folder Minecraft hoặc folder server gồm nội dung như sau (xóa các dòng thông tin sau dấu // khi cài):

{
“spawnDimension”: 1, //thế giới các bạn muốn đặt spawn
“spawnX”: 50, //tọa độ X của spawn
“spawnY”: 70, //tọa độ Y của spawn
“spawnZ”: 60, //tọa độ Z của spawn
“exactSpawn”: true, //đặt false nếu bạn không muốn spawn ở CHÍNH XÁC vị trí mà mình vừa config
“forceBed”: true, //có cho phép sử dụng bed để set spawn hay không
“spawnProtection”: true, //cho phép bảo vệ spawn

}

Nếu bạn đang gặp vấn đề về độn thổ khi respawn thì hãy nên download và cài đặt mod này ngay đi trước khi quá muộn!

Yêu cầu:

  • Minecraft Forge

Hướng dẫn cài đặt Perfect Spawn Mod:

  • 1. Tải về Forge Installer và Perfect Spawn Mod
  • 2. Chuột phải, chọn Run as Administrator và nhấn Ok để cài đặt Minecraft Forge (Nếu bạn đã cài Minecraft Forge rồi có thể bỏ qua bước này).
  • 3. Chọn Start, sau đó chọn Run (hoặc giữ nút có biểu tượng Windows trên bàn phím và bấm nút R).
  • 4. Gõ %appdata% vào ô Run và nhấn Enter.
  • 5. Đi đến thư mục .minecraft/mods
  • 6. Copy file mod vừa tải vào thư mục mods và chạy Minecraft. Xong.

Download links cho Perfect Spawn Mod

Download > Tải về phiên bản 1.10.2

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]