Picture in Picture Mod (PiP) cho Minecraft là một mod đưa vào game một cơ chế mới cho phép một người chơi có thể theo dõi tầm nhìn của những người chơi khác, phù hợp trong việc recording những video gameplay coop, giúp cho họ có thể nhìn được màn hình của lẫn nhau, khiến gameplay trở nên thú vị và họ cũng biết được những người chơi khác đang làm gì, tăng tính teamwork, giúp những người chơi có thể kết hợp với nhau tốt hơn.

picture in picture mod for minecraft logo

Với Picture in Picture được cài đặt vào Minecraft, bằng phương pháp render tầm nhìn, những người chơi cùng cài đặt Picture in Picture có thể theo dõi màn hình lẫn nhau sau khi đã chỉnh tất cả những settings cần thiết trong cửa sổ config của mod này. Điều đặc biệt hơn đấy là bạn có thể tạo ra bao nhiêu cửa sổ theo dõi cũng được, điều duy nhất giới hạn bạn đó chính là cấu hình máy tính, bởi tất nhiên mod này không phải là một phần mềm quay phim nên Picture in Picture sẽ sử dụng tài nguyên của game để tái hiện lại tầm nhìn của người chơi này cho người chơi khác.

picture in picture mod for minecraft 01

picture in picture mod for minecraft 02

Bởi như vậy, khi sử dụng Picture in Picture người chơi có thể gặp một số sự cố gây lag, giảm FPS. Thế nhưng người chơi cũng có thể giảm một số settings của mod như size của mỗi cửa sổ, chỉ số Update Frequency để giúp tăng fps, làm mượt trải nghiệm Minecraft của người chơi. Không chỉ có thế người chơi có thể chỉnh settings cho phép họ nhìn cửa sổ của từng người chơi tùy theo họ muốn bằng cách đưa chuột lên icon tượng trưng của mỗi người. Picture in Picture yêu cầu forge mod loader, ichunutil và minecraft phiên bản 1.8.9, 1.9.4, 1.10.2.

picture in picture mod for minecraft 03

picture in picture mod for minecraft 04

Hướng dẫn cài đặt Picture in Picture Mod

  1. Download Forge Installer, iChunUtil and Picture in Picture Mod.
  2. Right click, Run as Administrator and press OK to install Forge.
  3. Open Start on desktop.
  4. Open Run.
  5. Type %appdata% into Run and press enter.
  6. Go to Roaming/.minecraft/mods
  7. Put the iChunUtil and Picture in Picture Mod jar files into mods folder and then run Minecraft.

Tải về Picture in Picture Mod

Download > Tải về phiên bản 1.7.10

Download > Tải về phiên bản 1.10.2

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]