Pig Manure Mod 1.11, 1.10.2 là một mod khá đơn giản, nâng tính hữu dụng của việc nuôi lợn bằng cách thêm một items mới vào game là phân bón (Pig Manure).  Phân bón có tác dụng tương tự Bone Meal, làm tăng tốc độ sinh trưởng của cây, hoa, lúa, củ, cỏ. Phân cũng có thể sử dụng trong một vài Crafting Recipe, cũng như có thể nung ra để lấy gạch. Tuy nhiên, lợn con không thể tạo ra phân, mod này được cài đặt vậy để giữ tính cân bằng cho game

Pig Manure Mod 0.

Một số hình ảnh trong Pig Manure Mod:

Pig Manure Mod 1

Pig Manure Mod 2

Pig Manure Mod 3

Công thức chế tạo:

Pig Manure Mod 4

Pig Manure Mod 5

Pig Manure Mod 6

pig-manure-07

Yêu cầu:

  • Minecraft Forge

Hướng dẫn cài đặt Pig Manure Mod 1.11, 1.10.2 cho Minecraft – Phân chuồng từ lợn:

  • 1. Tải về Forge Installer, Airbreathercore  và Pig Manure Mod.
  • 2. Chuột phải, chọn Run as Administrator và nhấn Ok để cài đặt Minecraft Forge (Nếu bạn đã cài Minecraft Forge rồi có thể bỏ qua bước này).
  • 3. Chọn Start, sau đó chọn Run (hoặc giữ nút có biểu tượng Windows trên bàn phím và bấm nút R).
  • 4. Gõ %appdata% vào ô Run và nhấn Enter.
  • 5. Đi đến thư mục .minecraft/mods
  • 6. Copy Airbreathercore và file mod vừa tải vào thư mục mods và chạy Minecraft. Xong.

Download links cho Pig Manure Mod 1.11/1.0.2

Download > Tải về phiên bản 1.9.4

Download > Tải về phiên bản 1.10.2

Download > Tải về Airbreathercore

Download > Tải về phiên bản 1.11

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]