Là một mod nhắm vào mảng trang trí nhà cửa, Placeable Items Mod sẽ cho bạn khả năng đặt items ra ngoài hòm đồ như một block. Tuy không phải item nào cũng có thể dùng để trang trí nhưng số lượng item mà mod hỗ trợ có thể nói là khá nhiều.

Placeable Items Mod 0

Các bạn có thể đặt các loại từ đồ ăn, khoáng sản, hoa cỏ,… làm vật trang trí. Để sử dụng, các bạn giữ item muốn dùng làm vật trang trí rồi giữ shift, nhấn chuột phải vào địa điểm cần đặt. Ngoài ra các bạn có thể thay đổi góc xoay của chúng, và hầu hết các item đều có thể tương tác bằng chuột phải.

Placeable Items Mod 1

Placeable Items Mod 2

Placeable Items Mod 3

Placeable Items Mod 4

Placeable Items Mod 5

Các item được hỗ trợ:

 • Carrot on a stick
 • Empty bucket
 • Water bucket
 • Lava bucket
 • Milk bucket
 • Snowball
 • Book
 • Slimeball
 • Bone
 • Bottle o’ enchanting
 • Fire charge
 • Book and quill
 • Every music disc
 • Apple
 • Golden apple
 • Enchanted golden apple
 • Bread
 • Raw porkchop
 • Cooked porkchop
 • Raw fish
 • Cooked fish
 • Raw salmon
 • Cooked salmon
 • Pufferfish
 • Clownfish
 • Cookie
 • Melon
 • Raw beef
 • Steak
 • Raw chicken
 • Cooked chicken
 • Carrot
 • Potato
 • Baked potato
 • Poisonous potato
 • Pumpkin pie
 • Raw mutton
 • Cooked mutton
 • Beetroot
 • Beetroot soup
 • Every sword has multiple models, cycle through with right click
 • Bow
 • Arrow
 • Tipped arrow
 • Spectral arrow
 • Brewing
 • Every potion
 • Every splash potion
 • Glass bottle
 • Glistering melon
 • Golden carrot
 • Coal
 • Charcoal
 • Diamond
 • Iron ingot
 • Gold ingot
 • Bowl
 • Feather
 • Wheat
 • Brick
 • Nether brick
 • Clay
 • Egg
 • Emerald
 • Chorus fruit
 • Popped chorus fruit
 • Beetroot seeds
 • Compass

Yêu cầu:

 • Minecraft Forge

Hướng dẫn cài đặt Placeable Items Mod

 • 1. Tải về Forge Installer và Placeable Items Mod.
 • 2. Chuột phải, chọn Run as Administrator và nhấn Ok để cài đặt Minecraft Forge (Nếu bạn đã cài Minecraft Forge rồi có thể bỏ qua bước này).
 • 3. Chọn Start, sau đó chọn Run (hoặc giữ nút có biểu tượng Windows trên bàn phím và bấm nút R).
 • 4. Gõ %appdata% vào ô Run và nhấn Enter.
 • 5. Đi đến thư mục .minecraft/mods
 • 6. Copy file mod vừa tải vào thư mục mods và chạy Minecraft. Xong.

Download links cho Placeable Items Mod

Download > Tải về phiên bản 1.10.2 & 1.9.4

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]