RealBench mod 1.11, 1.10.2 dành cho Minecraft là một mod khá nhỏ, không thêm nhiều nội dung vào Minecraft thế nhưng nó đưa vào game một số thay đổi nhỏ trong cơ chế hoạt động của block mà được người chơi Minecraft sử dụng nhiều nhất: Crafting Table. Crafting Table là một block chức năng vô cùng quan trọng, quan trọng tới mức công việc mà nó giúp người chơi hoàn thành là “Craft” chiếm một nửa cái tên của game này.

realbench mod for minecraft logo

Crafting Table Block là nền tảng giúp người chơi bắt đầu chế tạo được những block, công cụ, nguyên liệu phức tạp mà 2×2 Crafting Grid trong Inventory của người chơi không thể chế tạo được. Số lượng công cụ, item sử dụng 3×3 Crafting Grid của Crafting Table chiếm khoảng phân nửa tất cả các items trong thế giới Minecraft nên tất nhiên Crafting Table là một thứ mà tất cả người chơi khi mới bắt đầu bước chân vào thế giới Minecraft phải chế tạo ngay.

realbench mod for minecraft 01

realbench mod for minecraft 02

Thế nhưng Crafting Table do được đưa vào game từ rất sớm, chính xác là từ khi Minecraft Survival bắt đầu ra mắt người chơi, nên các cơ chế của nó rất thô sơ và hầu như không có gì thay đổi. Và khi sử dụng Crafting Table rất nhiều người chơi gặp vấn đề như khi đang chế tạo nếu lỡ tắt giao diện Crafting thì đồ sẽ bị rơi hết ra ngoài, hoặc chỉ người chơi đang chế tạo đồ mới có thể nhìn thấy Crafting Recipe mà họ đang thực hiện. Với RealBench, những item mà bạn sử dụng trong lúc Crafting sẽ xuất hiện trên bàn, và khi bạn tắt giao diện Crafting, những item đó sẽ giữ nguyên vị trí, không rơi ra ngoài. RealBench yêu cầu Forge Mod Loader và Minecraft phiên bản 1.10.2/1.11.

realbench mod for minecraft 03

realbench mod for minecraft 04

Hướng dẫn cài đặt RealBench Mod 1.11, 1.10.2 cho Minecraft

  1. Tải Forge Installer, RealBench-Mod.
  2. Chuột phải Forge Installer, Run as Administrator và ấn OK để install Forge.
  3. Ấn Start trên desktop.
  4. Mở Run.
  5. Đánh %appdata% vào Run và ấn enter.
  6. Vào Roaming/.minecraft/mods
  7. Đặt file jar của RealBench vào folder mods và rồi chạy Minecraft.

Tải về RealBench Mod 1.11, 1.10.2

DownloadTải về phiên bản 1.10.2

DownloadTải về phiên bản 1.11

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]