Shadowfacts’ Forgelin Mod 1.11, 1.10.2 cho Minecraft  bao gồm các bộ mã và API chung cho các mod của tác giả (bắt buộc phải cài đặt để sử dụng).

Shadowfacts’ Forgelin Mod Logo

Là một mod hỗ trợ, Shadowfacts’ Forgelin Mod sẽ không có bất kỳ tác dụng nào khi cài đặt độc lập vào Minecraft, thay vào đó nó sẽ giúp cho các mod khác chạy được. Các mod mà Shadowfacts’ Forgelin Mod hỗ trợ thường sẽ sử dụng một bộ code chung trong cấu trúc, từ đó để giảm kích thước file và tiết kiệm thời gian cũng như tối ưu hóa thì tác giả đã nhét chung bộ code này vào Shadowfacts’ Forgelin Mod. Các bạn lưu ý nếu không cài đặt mod này trước khi cài đặt các mod cần nó để chạy thì sẽ gây ra lỗi game và không thể load được vào đến menu chính!

Các mod yêu cầu Shadowfacts’ Forgelin để chạy:

Shadowfacts’ Forgelin Mod 1

Hướng dẫn cài đặt Shadowfacts’ Forgelin Mod 1.11, 1.10.2 cho Minecraft

  1. Tải Forge Installer, Shadowfacts’-Forgelin-Mod.
  2. Chuột phải Forge Installer, Run as Administrator và ấn OK để install Forge.
  3. Ấn Start trên desktop.
  4. Mở Run.
  5. Đánh %appdata% vào Run và ấn enter.
  6. Vào Roaming/.minecraft/mods
  7. Đặt file jar của Shadowfacts’-Forgelin vào folder mods và rồi chạy Minecraft.

Tải về Shadowfacts’ Forgelin Mod 1.11, 1.10.2

DownloadTải về phiên bản 1.10.2

DownloadTải về phiên bản 1.11

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]