Simple Compat Mod 1.16.3. Xin chào tất cả các bạn! Hôm nay mình sẽ giới thiệu đến với các bạn một mod cho Minecraft phiên bản 1.16.3 có tên là Simple Compat.

Simple Compat mod for Minecraft logo

Simple Compat là một mod sẽ thêm vào Minecraft nhiều các thứ ngẫu nhiên.

Danh sách các vật phẩm/thứ mới của mod:

 • Charcoal Block. Một block mới mà bạn có thể chế tạo từ việc kết hợp 9 Charcoal với nhau.
 • Fried Egg: Một đồ ăn mới. Chế tạo từ việc nung Egg lên ở trong Furnace (hồi cho bạn 4 Hunger và 3.6 Saturation khi ăn).
 • Jelly: Chế tạo từ việc kết hợp 1 Slimeball và 1 Sugar. Là một loại đồ ăn (hồi cho bạn 4 Hunger và 2.4 Saturation khi ăn).
 • 6 loại Jam (mứt) đó là Beetroot Jam, Sugar Cane Jam, Kelp Jam, Melon Jam, Apple Jam và Pumpkin Jam.
 • 2 loại khoáng sản mới xuất hiện ở Nether.
 • Pill – Một loại đồ ăn đặc biệt được tạo ra từ việc kết hợp nhiều các vật phẩm khác nhau. Pill khi ăn sẽ cho bạn một loại các hiệu ứng mạnh trong một khoảng thời gian ngắn.
 • Simple Compat sẽ cho phép bạn kết hợp 4 Rotten Flesh thành 1 Patchwork. Patchwork khi nung trong Furnace sẽ biến thành Leather.

Chúc các bạn chơi game vui vẻ!

Simple Compat mod for Minecraft (17) Simple Compat mod for Minecraft (18) Simple Compat mod for Minecraft (19) Simple Compat mod for Minecraft (20) Simple Compat mod for Minecraft (21) Simple Compat mod for Minecraft (2) Simple Compat mod for Minecraft (3) Simple Compat mod for Minecraft (4) Simple Compat mod for Minecraft (5) Simple Compat mod for Minecraft (6) Simple Compat mod for Minecraft (7) Simple Compat mod for Minecraft (8) Simple Compat mod for Minecraft (9) Simple Compat mod for Minecraft (10) Simple Compat mod for Minecraft (11) Simple Compat mod for Minecraft (12) Simple Compat mod for Minecraft (13) Simple Compat mod for Minecraft (14) Simple Compat mod for Minecraft (15) Simple Compat mod for Minecraft (16) Simple Compat mod for Minecraft (1)

Mod yêu cầu:

 • Fabric Modloader
 • Fabric API

Hướng dẫn cài đặt Fabric sử dụng Vanilla Launcher:

 1. Tải vài cài đặt Minecraft Launcher Vanilla
 2. Tải vài cài đặt Fabric Installer cho Vanilla Launcher ( https://fabricmc.net/use/ )
 3. Chạy file jar được tải về, chọn phiên bản bạn muốn cài đặt và ấn “Install”
 4. Chạy Minecraft, chọn profile được cài đặt Fabric và ấn Play.
 5. Ấn Start trên desktop.
 6. Mở Run.
 7. Đánh %appdata% vào Run và ấn enter.
 8. Vào Roaming/.minecraft/mods
 9. Đặt files jar vào mods folder và chạy Minecraft.

Tải về Simple Compat Mod 1.16.3

Download >  Faric: Tải về phiên bản 1.16.3

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]