TheDragonLib Mod 1.11.2, 1.10.2 cho Minecraft bao gồm các bộ mã và API chung cho các mod của TheDragonTeam (bắt buộc phải cài đặt để sử dụng).

TheDragonLib Mod for Minecraft Logo

Là một mod hỗ trợ, TheDragonLib Mod sẽ không có bất kỳ tác dụng nào khi cài đặt độc lập vào Minecraft, thay vào đó nó sẽ giúp cho các mod khác chạy được. Các mod mà TheDragonLib Mod hỗ trợ thường sẽ sử dụng một bộ code chung trong cấu trúc, từ đó để giảm kích thước file và tiết kiệm thời gian cũng như tối ưu hóa thì TheDragonTeam đã nhét chung bộ code này vào TheDragonLib. Các bạn lưu ý nếu không cài đặt mod này trước khi cài đặt các mod cần nó để chạy thì sẽ gây ra lỗi game và không thể load được vào đến menu chính!

Một mod tiêu biểu sử dụng TheDragonLib Mod:

ArmorPlus Mod

TheDragonLib Mod for Minecraft 1

Hướng dẫn cài đặt TheDragonLib Mod 1.11.2, 1.10.2 cho Minecraft

  1. Tải Forge Installer, TheDragonLib-Mod.
  2. Chuột phải Forge Installer, Run as Administrator và ấn OK để install Forge.
  3. Ấn Start trên desktop.
  4. Mở Run.
  5. Đánh %appdata% vào Run và ấn enter.
  6. Vào Roaming/.minecraft/mods
  7. Đặt file jar của TheDragonLib vào folder mods và rồi chạy Minecraft.

Tải về TheDragonLib Mod 1.11.2, 1.10.2

DownloadTải về phiên bản 1.10.2

DownloadTải về phiên bản 1.11

DownloadTải về phiên bản 1.11.2

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]