Chắc hẳn hồi bé ai cũng đã từng sử dụng lệnh khi chơi game, nếu như trong Half Life là lệnh nhìn xuyên tường hay đạn đuổi thì ở Đế chế (Age of Empires) thì là Pow hoặc Bigdaddy… Quả thật sau những lúc so tài công bằng và sòng phẳng thì việc sử dụng lệnh khi chơi offline hoặc chơi một mình khá là funny. Tôi từng nhớ có một lần sau khi tìm được danh sách tổng hợp lệnh cho GTA Vice City thì tôi đã ngồi nguyên ngày để thử từng lệnh một :D. Tất nhiên trong Minecraft cũng vậy, nó có hẳn một chế độ dành cho người chơi mặc sức sử dụng lệnh để phá hoại, thử nghiệm hoặc làm gì tùy thích. Tuy nhiên không phải ai cũng có thể nhớ hết tất cả mọi lệnh trong Minecraft, kể cả là người chơi thâm niên. Do đó, hôm nay MC-Vn.Net sẽ giúp các bạn tổng hợp lại tất cả các lệnh cơ bản hữu ích cho Minecraft. Phần tiếp theo sẽ là “Tổng hợp các lệnh về Towny và Faction

Lệnh cơ bản hữu ích cho Minecraft phần 1 1

Các lệnh về Người chơi (bao gồm thông tin nhân vật và chỉnh sửa danh sách bạn bè)

 • /resident – Hiển thị thông tin của chính bạn trên màn hình.
 • /resident friend remove+ <tên người chơi> – Loại bỏ người chơi offline khỏi danh sách bạn bè.
 • /resident friend clearlist – Loại bỏ tất cả người chơi ra khỏi danh sách bạn bè.
 • /resident friend add <tên người chơi> – Thêm người chơi đang online vào danh sách bạn bè.
 • /resident friend remove <tên người chơi> – Loại bỏ người chơi online khỏi danh sách bạn bè.
 • /resident <tên người chơi> – Hiển thị thông tin của người chơi khác trên màn hình.
 • /resident friend add+ <tên người chơi> – Thêm người chơi offline vào danh sách bạn bè

Lệnh cơ bản hữu ích cho Minecraft phần 1 2

Các lệnh liên quan đến Gameplay như hồi sinh, teleport đến nơi nào đó hay chết mà không mất đồ…

 • /tpa: gửi yêu cầu dịch chuyển chính mình đến vị trí của người khác
 • /tpahere: gửi yêu cầu dịch chuyển một người đến vị trí của mình
 • /tpaccept: đồng ý yêu cầu dịch chuyển
 • /tpadeny: từ chối yêu cầu dịch chuyển
 • /spawn: quay về điểm spawn
 • /back: quay về nơi vừa dịch chuyển hoặc địa điểm vừa chết
 • /sethome: đánh dấu địa điểm đang đứng là nhà của bạn
 • /home: dịch chuyển đến nhà của bạn (địa điểm đã sethome ở trên)
 • /money: xem số tiền của bạn
 • /pay: gửi tiền đến một người khác
 • /balancetop: xem ai đang có nhiều tiền nhất
 • /gamerules keepInventory true: chết không mất đồ
 • /gamemode 0: chuyển sang chế độ sinh tồn
 • /gamemode 1: chuyển sang chế độ sáng tạo
 • /gamemode 2: chuyển sang chế độ phiêu lưu.

Lệnh cơ bản hữu ích cho Minecraft phần 1 3

Đó là những lệnh cơ bản về nhân vật và Gameplay của Minecraft, trong “Tổng hợp các lệnh về Towny và Faction cho Minecraft” tới chúng tôi sẽ gửi đến bạn những lệnh liên quan đến Towny và Faction cũng như lệnh dành riêng cho admin của các Minecraft Server. Chúc các bạn gaming vui vẻ!

Tải về Danh sách tổng hợp các lệnh cơ bản hữu ích cho Minecraft

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]