Ward Blocks Mod 1.16snapshot thêm vào Minecraft một số block mới. Những block này sẽ có những hiệu ứng AOE đặc biệt. Chúng không thể được chế tạo mà chúng chỉ có thể được tìm thấy ở trong các chiếc rương ở các Dungeons và Dimension khác nhau.

Ward Blocks mod for Minecraft logo

 • Growth Ward Block: Khi kích hoạt sẽ làm gia tăng tốc độ phát triển của các loại cây trồng, sapling xung quanh nó. Có thể được tìm thấy ở Buried Treasure.
 • Health Ward Block: Cho những người chơi xung quanh nó hiệu ứng Regeneration và Saturation. Có thể được tìm thấy ở Buried Treasure.
 • Defense Ward Block: Cho những người chơi xung quanh nó hiệu ứng Strength và Resistance. Có thể được tìm thấy ở Pillager Outpost.
 • Exp Ward Block: Khi kích hoạt, nó sẽ giết chết tất cả các sinh vật thù địch xung quanh nó và nó sẽ rơi ra điểm kinh nghiệm. Có thể được tìm thấy ở Stronghold Library.
 • Attack Ward Block: Khi kích hoạt, nó sẽ giết chết tất cả các sinh vật thù địch xung quanh nó nhưng không rơi ra vật phẩm gì cả. Có thể được tìm thấy ở Bastion Treasure Chests.
 • Loot Ward Block: Khi kích hoạt, nó sẽ giết chết tất cả các sinh vật thù địch xung quanh nó và nó sẽ rơi ra các vật phẩm. Có thể được tìm thấy ở End City.

Các Ward Block đều có thể được kích hoạt bởi tín hiệu Redstone.

Chúc các bạn chơi game vui vẻ!

Ward Blocks mod for Minecraft (2) Ward Blocks mod for Minecraft (3) Ward Blocks mod for Minecraft (4) Ward Blocks mod for Minecraft (5) Ward Blocks mod for Minecraft (6) Ward Blocks mod for Minecraft (7) Ward Blocks mod for Minecraft (8) Ward Blocks mod for Minecraft (9) Ward Blocks mod for Minecraft (10) Ward Blocks mod for Minecraft (11) Ward Blocks mod for Minecraft (12) Ward Blocks mod for Minecraft (13) Ward Blocks mod for Minecraft (14) Ward Blocks mod for Minecraft (15) Ward Blocks mod for Minecraft (16) Ward Blocks mod for Minecraft (1)

Mod yêu cầu:

 • Fabric Modloader
 • Fabric API

Hướng dẫn cài đặt Fabric sử dụng Vanilla Launcher:

 1. Tải vài cài đặt Minecraft Launcher Vanilla
 2. Tải vài cài đặt Fabric Installer cho Vanilla Launcher ( https://fabricmc.net/use/ )
 3. Chạy file jar được tải về, chọn phiên bản bạn muốn cài đặt và ấn “Install”
 4. Chạy Minecraft, chọn profile được cài đặt Fabric và ấn Play.
 5. Ấn Start trên desktop.
 6. Mở Run.
 7. Đánh %appdata% vào Run và ấn enter.
 8. Vào Roaming/.minecraft/mods
 9. Đặt files jar vào mods folder và chạy Minecraft.

Tải về Ward Blocks Mod 1.16snapshot

Download >  Faric: Tải về phiên bản 1.16snapshot

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]