Bookshelf Mod 1.16.3, 1.15.2 cho Minecraft bao gồm các bộ mã và API chung cho các mod của tác giả (bắt buộc phải cài đặt để sử dụng).

Bookshelf Mod for Minecraft Logo

Là một mod hỗ trợ, Bookshelf Mod sẽ không có bất kỳ tác dụng nào khi cài đặt độc lập vào Minecraft, thay vào đó nó sẽ giúp cho các mod khác chạy được. Các mod mà Bookshelf Mod hỗ trợ thường sẽ sử dụng một bộ code chung trong cấu trúc, từ đó để giảm kích thước file và tiết kiệm thời gian cũng như tối ưu hóa thì tác giả đã nhét chung bộ code này vào Bookshelf. Các bạn lưu ý nếu không cài đặt mod này trước khi cài đặt các mod cần nó để chạy thì sẽ gây ra lỗi game và không thể load được vào đến menu chính!

Vài tính năng chính:

 • Horse Armor: Dễ dàng thêm vào game các loại áo giáp mới cho ngựa.
 • ItemStack Colors: Đổi màu item bằng lệnh.
 • ItemEnchantedEvent: Thay đổi hiệu ứng khi phù phép item.
 • Vài tính năng khác..

Hướng dẫn cài đặt Bookshelf Mod 1.12.2, 1.11.2 vào Minecraft

 1. Tải Forge Installer, Bookshelf-Mod.
 2. Chuột phải Forge Installer, Run as Administrator và ấn OK để install Forge.
 3. Ấn Start trên desktop.
 4. Mở Run.
 5. Đánh %appdata% vào Run và ấn enter.
 6. Vào Roaming/.minecraft/mods
 7. Đặt file jar của Bookshelf-Mod vào folder mods và rồi chạy Minecraft.

Tải về Bookshelf Mod 1.16.3, 1.15.2

DownloadTải về phiên bản 1.10.2

Download > Tải về phiên bản 1.11.2

Download > Tải về phiên bản 1.12.2

Download > Tải về phiên bản 1.14.4

Download > Tải về phiên bản 1.15.2

Download > Tải về phiên bản 1.16.3

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]